OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2019 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich, mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiąca:

- nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji przemysłowej, położonej na działce gruntu oznaczonej nr 368/102 (AM-1) o powierzchni 465 m2, obręb 0014 Szklary, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00050436/1].

Suma oszacowania wynosi 55 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien  złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 550,00 zł.

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona nr 63/32 (AM-1) o powierzchni 376 m2, obręb 0001 Bobolice, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00045143/2].

Suma oszacowania wynosi 2 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien  złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 240,00 zł.

- nieruchomość zabudowana fragmentami budynku przemysłowego, położona na działce gruntu oznaczonej nr 368/103 (AM-1) o powierzchni 0,0410 ha, obręb 0014 Szklary, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00053170/9].

Suma oszacowania wynosi 8 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien  złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 860,00 zł.

 

Rękojmia powinna być  złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

42 2030 0045 1110 0000 0411 2440,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: