OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00033147/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

12 września 2019 r. o godz. 12:00

 

 

w budynku Sadu Rejonowego w Oławie, mającego siedzibę przy ul. Listopada 12, sali 22 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…), stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o pow. 47,15 m2, położony na drugiej kondygnacji. Lokal posiada balkon o pow. 5,99 m2,

położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 4F/3, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00033147/6.

Z prawem własności związany jest udział 78/10000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 30312.

 

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 140,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 11.09.2019 r.

 

W przypadku przelewu na konto za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: