OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Modro na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 września 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu, mającego siedzibę pod adresem: ul. Sokołowska 6,  95-100 Zgierz, w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,  położony w Zgierzu przy ul. Dubois 23, mający założoną  księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nr LD1G/00086617/2,  stanowiący własność (…).

 

 

Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona  w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika

 

12 1600 1462 1834 3053 4000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Położenie: