OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska (tel. (81) 534 74 46) na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę pod adresem ul. K. Wallenroda 4d, 20-607 Lublin w sali nr XXV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 29, położony w Lublinie przy ul. Generała Witolda Urbanowicza 10, o powierzchni 47,57 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, dla której Sąd Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00334718/4 z własnością lokalu związany jest udział 4757/898454 w częściach wspólnych.

 

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 187 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie

79 1020 3147 0000 8702 0100 0686

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   

 

Położenie: