OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Modro na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu, mającego siedzibę pod adresem: ul. Sokołowska 6,  95-100 Zgierz, w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działki gruntu nr 220/3, położonej w Kaniej Górze, dla której  Sąd Rejonowym w Zgierzu prowadzi  KW LD1G/00057184/5, stanowiący własność dłużnika:  (…).

 

Suma oszacowania wynosi 33 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona  w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika

 

12 1600 1462 1834 3053 4000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Położenie: