OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu

 

10 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działek o numerach ewidencyjnych 109/12 i 109/15 o łącznej powierzchni 0,7486 ha, położonych w miejscowości Jałowe, gm. Ustrzyki Dolne obręb nr 0012, posiadających założoną księgę wieczystą nr KW KS2E/00026104/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dln. oraz działki nr 109/17 o powierzchni 0,4789 ha, położonej w miejscowości Jałowe, gm. Ustrzyki Dolne, obręb 0012, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KS2E/00029796/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dln.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125 722,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 83 815,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 572,20 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr:

 

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: