OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak (tel. (61) 426 31 74) ogłasza, że w dniu

 

16 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku B Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w sali nr 49, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 204 o pow. 0,0667 ha, zabudowanej budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 62 m2, położona w miejscowości Jerzyn (Gmina Pobiedziska) dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1G/00027434/1. 

 

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Gniezno 59 9065 0006 0000 0008 5746 0003

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: