OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 września 2019 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości w postaci: udziału 1/3 części działki nr 1052/3 o powierzchni 0,0911 ha, zabudowanej murowanym, dwupiętrowym budynkiem mieszkalnym, krytym dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku 225,95 m2, powierzchnia zabudowy 109,50 m2. Nieruchomość jest położona w Średniej Wsi, obręb 0013, gm. Lesko i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00013767/5.

 

Udział 1/3 części nieruchomości przypadający dłużnikowi oszacowany jest na kwotę: 55 747,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 37 165,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

 

Położenie: