OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1Z/00060184/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2019 r. o godz. 14:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym i budynkiem gospodarczym, położonym w Jaworku 16, Ząbkowice Śląskie o powierzchni 0,0780 ha, nr działki 180/2, należącej do dłużników: (…), położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Jaworek 16,  dla której przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00060184/2].  

 

Suma oszacowania wynosi 450 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 300 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 45 020,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: