OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 218 o powierzchni 0,1430 ha, położonej w miejscowości Cisna, obręb 0002, gm. Cisna, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 130,33 m2 oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewniano-murowanej o powierzchni użytkowej 45,96 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00001987/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 208 339,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 156 254,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 20 833,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr:

 

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

 

Położenie: