OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 września 2019 o godz. 11:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się: 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowane budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi działki ewid. nr 488/4, 488/8, 488/17, 488/19, 488/21 o pow. 1,4585 ha; na działce nr 488/21 znajduje się budynek mieszkalny, wolnostojący murowany, piętrowy o pow. użytkowej 160,91 m2, na działce 488/19 znajdują się murowane budynki chlewni, stajni i stodoły, pozostałe działki niezabudowane, kolejno nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ewid. nr 496/1 o pow. 0,8628 ha oraz nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i murowanym budynkiem gospodarczym przeznaczonym od rozbiórki działka ewid. nr 498/1 o pow. 1,1207 ha. położone w miejscowości Głęboka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00054907/3, NS1G/00074004/9 oraz NS1G/00073808/8. Ponadto nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działki ewid. nr 79 i 80 o pow. 1,9800 ha położonej w miejscowości Grudna Kępska, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00066567/4

 

1. Nieruchomość opisana jako nieruchomości gruntowe zabudowana budynkiem mieszkalnym budynek mieszkalny, wolnostojący murowany, piętrowy o pow. użytkowej 160,91 m2, oraz murowanym budynkiem chlewni, stajni i stodoły wraz z gruntem działki ewid. nr 488/17, 488/19, 488/21 o pow. 0,6700 ha obciążona służebnością osobista polegająca na prawie użytkowania oszacowana na kwotę: 161 258,00 zł. 

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 120 943,50 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 16 125,80 zł.

 

2. Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i murowanym budynkiem gospodarczym przeznaczonym od rozbiórki wraz z gruntem działek ewid. nr 498/1 o pow. 1,1207 ha oszacowana na kwotę 72 397,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 54 297,75 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 239,70 zł.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 488/4 o pow. 0,2900 ha oszacowana na kwotę: 5 075,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 806,25 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 507,50 zł.

 

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 488/8 o pow. 0,4906 ha oszacowana na kwotę: 8 586,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 6 493,50 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 858,60 zł.

 

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 496/1 o pow. 0,8628 ha oszacowana na kwotę: 55 737,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 41 802,75 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 573,70 zł.

 

6. Nieruchomość położona w Grudnej Kępskiej oszacowana na kwotę: 34 848,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 26 136,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 484,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825,981 kpc).

 

Położenie: