OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura Zastępca Komornika Marcin Kolański - Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Miechów, gmina Perzów stanowiących własność dłużnika posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KZ1E/00004632/9 oraz KZ1E/00040609/3: 

 

1. Nieruchomość gruntowa rolna, zabudowana, działka nr 321/1, 321/4 o łącznej powierzchni 0,5281 ha, położona jest w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00004632/9. 

 

Oszacowana jest na kwotę 648 020,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 432 013,33 zł.

Rękojmia stanowi kwotę 64 802,00 zł. 

 

2. Nieruchomość gruntowa rolna, zabudowana, składająca się z działki nr 415/2 o powierzchni 0,0777 ha, położona jest w miejscowości Perzów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00040609/3

 

Oszacowana jest na kwotę 500 420,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 333 613,33 zł.

Rękojmia stanowi kwotę 50 042,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na zasadach określonych w art. 962 kpc i następnych. Rękojmię należy wpłacić: na konto komornika

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie

 

09 1020 2241 0000 2302 0012 9569

 

lub w kancelarii komornika.

 

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

 

Położenie: