OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura – Zastępca Komornika Marcin Kolański Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Miechów, gmina Perzów stanowiących własność dłużnika, posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KZ1E/00004647/7. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 13 590,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 10 192,50 zł.

Rękojmia stanowi kwotę 1 359,00 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na zasadach określonych w art. 962 kpc i następnych. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie

09 1020 2241 0000 2302 0012 9569

 

lub w kancelarii komornika. Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

 

Położenie: