OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00005354/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-542 Zwierzyn, Wojska Polskiego 1a, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00005354/9. 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 222/4 o pow. 0,3523 ha, położona przy ul. Wojska Polskiego 1A w Zwierzynie. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek produkcyjno-socjalno-biurowy o pow. zabudowy 553 m2 (pow. użytkowa 601,30 m2), budynek magazynowy o pow. zabudowy 510 m2 (pow. użytkowa 462,54 m2) oraz budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 98 mm2 (pow. użytkowa 157,01 m2). 

 

Suma oszacowania wynosi: 1 867 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1 400 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 186 700,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

lub w kasie kancelarii.

 

Położenie: