OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny o pow. 36,25 m2 składający się z dwóch pokoi przedpokoju, kuchni, łazienki na drugiej kondygnacji oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy z własnością lokalu związany jest udział 3878/138857 we współwłasności działki nr 2905/1, położonej w miejscowości Gorlice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00078629/4.  

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 115 643,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 86 732,25 zł. Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 564,30 zł.   

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A. 

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825,981 kpc).

 

Położenie: