OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa, zabudowana wolnostojącym murowanym jednorodzinnym, budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym murowanym budynkiem produkcyjno-gospodarczym działki ewid. nr 468/3 oraz 468/12 o pow. 0,0899 ha, położonej w miejscowości Bobowa, ul. Wspólna 11, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00020090/5.

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 394 574,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 295 930,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 39 457,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825,981 kpc).

 

Położenie: