OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00019738/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/4 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 66-520 Dobiegniew, Chomętowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00019738/6. 

Przedmiotem licytacji jest udział 1/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę nr 152 o powierzchni 0,1200 ha, całość Br/RIIIa, a w ramach tego udziału samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny o pow. 78,60 m2, położony: Chomętowo 35b, gm. Dobiegniew. Lokal ten usytuowany jest na parterze i poddaszu jako skrajny od strony południowo – zachodniej budynku. Ma bezpośrednie wejście z zewnątrz (brak wspólnej klatki schodowej). Składa się z 4 pokoi (w tym 2 na poddaszu), kuchni, łazienki z wc, przedpokoju z klatką schodową prowadzącą na poddasze, ganku oraz pomieszczenia pomocniczego (na poddaszu). W części podpiwniczonej są pomieszczenia piwniczne. Z jednego z pokoi na parterze prowadzi wyjście na taras. 

(Nieruchomość jest obciążona wpisem służebności osobistej mieszkania, która pozostaje w mocy bez potrącenia z ceny nabycia, zgodnie z art. 1000§3.kpc) 

* wartość służebności osobistej mieszkania: wynosi: 17 000,00 zł.

 

Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi: 103 000,00 zł. 

Cena wywołania udziału 1/4 wynosi: 77 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Położenie: