OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00023061/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: 66-520 Dobiegniew, Chomętowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00023061/0. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, obejmująca działki nr 160/8 i 160/9 o łącznej powierzchni 0,0536 ha, całość B, położone w miejscowości Chomętowo, gm. Dobiegniew, których zabudowę stanowią 3 budynki gospodarcze o powierzchniach zabudowy 18,00 m211,00 m2 oraz 58,00 m2. Działka nr 160/8 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, a działka nr 160/9 jednym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą trwale utwardzoną, asfaltową Budynki są w zabudowie szeregowej, parterowe z poddaszem oraz bez poddasza, murowane, niepodpiwniczone. Konstrukcja i technologia budowy tradycyjne. Do budynków na działce nr 160/9 dobudowana jest drewniana szopa nieujęta w kartotece budynków. 

 

Suma oszacowania wynosi: 11 400,00 zł. Cena wywołania wynosi: 8 550,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 140,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65

 

Położenie: