OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52)  331 12 86) ogłasza, że dnia

 

6 września 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 86-160 Bzowo 33/4, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43799 [NKW: BY1S/00043799/3]

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem wynoszącym 807/7596 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu (dz. ew. nr 35/1) oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal usytuowany jest na parterze w budynku jednopiętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wzniesiony w 1980 r. Lokal zajmuje 42,60 m2 powierzchni użytkowej, na którą składają się dwa pokoje, kuchnia, łazienka oraz korytarz. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 38,10 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: