OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

 

1) w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 13:50

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych części nieruchomości w postaci: udziału 1/4 użytkowania wieczystego działki nr 1393/7 o powierzchni 0,0825 ha, położonej w Lesku obręb 0001, w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034876/5 oraz udziału 1/4 części działki nr 140/3 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Lesku obręb 0001, stanowiącej własność spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032148/9;

 

2) w dniu

 

5 września 2019r. o godz. 13:55

 

w sali nr 113 Sadu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych części nieruchomości w postaci: udziału 1/4 użytkowania wieczystego działki nr 1393/7 o powierzchni 0,0825 ha. położonej w Lesku obręb 0001, w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034876/5 oraz udziału 1/4 części działki nr 140/3 o powierzchni 0,0311 ha. położonej w Lesku obręb 0001, stanowiącej własność spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032148/9;

 

3) w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 113 Sadu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych części nieruchomości w postaci: udziału 1/4 użytkowania wieczystego działki nr 1393/7 o powierzchni 0,0825 ha, położonej w Lesku obręb 0001, w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034876/5 oraz udziału 1/4 części działki nr 140/3 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Lesku obręb 0001, stanowiącej własność spółki dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane TOMA Sp. z o.o. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032148/9.

 

Każdy z udziałów 1/4 części ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 650,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 4 987,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 665,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr:

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

 

Położenie: