OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

                                                                                                               

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek nr 46/4, 46/5, 46/6 i 46/7 o łącznej powierzchni 3,8103 ha, zabudowanych budynkiem hotelowo-restauracyjnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 554,98 m2. Budynek posiada 34 miejsca noclegowe, wyposażony w instalacje: elektryczną, wody zimnej ze studni kopanej, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne oraz kominki opalane drewnem. Nieruchomość jest położona w Hoczwi, gm. Lesko, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 893 Lesko-Cisna w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Stary Piec Sp. z o.o., będącej jednocześnie właścicielem budynków. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032193/9. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 870 840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 653 130,00 zł (cena wywoławcza zawiera podatek VAT obliczony wg stawki 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 87 084,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr: 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.   

 

Położenie: