OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 12:15

 

w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Łuczyna Wielka, gm. Dobroszyce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00068132/2.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej. Działka nr 101/2, AM-4 o powierzchni 0,3000 ha o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Teren działki nieuzbrojony.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65 370,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 49 027,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 6 537,00 zł.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika w banku:

 

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul. Kilińskiego 2/lok.3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 279/14

 

Strona internetowa Komornika www.www.arkadiusznitschke.pl

 

 

 

Położenie: