OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Paweł Tyliszczak (tel. (74) 637 90 24) ogłasza, że dnia

 

30 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. L. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka gruntu nr 427/4, o pow. 0,0762 ha, obręb 17 – Wirki, położonej: Wirki, gm. Marcinowice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1S/00083212/0 [NKW: SW1S/00083212/0].

 

Suma oszacowania wynosi 12 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 250,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas 67 2030 0074 5338 0000 2036 2117

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: