OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak (tel. (77) 453 76 21) ogłasza, że dnia

 

12 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Partyzanckiej 105, 45-801 Opole. Powierzchnia użytkowa lokalu, na którą składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój wynosi 38,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,20 m2 oraz udział w wysokości 359/10000 w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00094901/6, przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00092026/4

 

Licytacyjnej sprzedaży podlega udział należący do dłużnika: (…). 

 

Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 76 000,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 600,00zł w gotówce lub przelewem na konto komornika: 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263, która winna wpłynąć na konto,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: