OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, zawiadamia, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

17 września 2019 r. o godzinie 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika Kancelaria Komornicza nr V, ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kolejowej 110 w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki, powiat poznański, obręb ewidencyjny Plewiska, arkusz mapy 16, numer działki 1104/1, o numerze KW PO2P/00049122/7.

 

Suma oszacowania wynosi 606 500,00 zł, a cena wywołania wynosi 454 875,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 60 650,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji, gotówką w siedzibie kancelarii komornika;

 

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

 

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

Położenie: