OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

10 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr VI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: Energetyczna Grupa Serwisowa sp. z o.o. stanowiącej: 

działki 586, 587, 588 obręb 26, o pow. 0,3616 ha, położonej: 97-400 Bełchatów, Oleśnik, zabudowane budynkiem o funkcji przemysłowej, z częścią biurowo-socjalną, o powierzchni zabudowy 940 m2 oraz pow. użytkowej około 1 023 m2, wybudowanym w 2016 roku, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00035435/4. 

 

Suma oszacowania wynosi 2 927 400,00 zł brutto (2 380 000,00 zł netto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 951 600,00 zł brutto (1 586 666,67 zł netto). 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 292 740,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Położenie: