OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza, że dnia

 

12 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: Działki gruntu nr 158 i 164 położone w miejscowości Żytelkowo gm. Białogard, o łącznej powierzchni 1,63 ha, grunty orne. Działka gruntu nr 158 o pow. 1,18 ha posiada regularny kształt trapezowy wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych. Na części działki torfowiska. Działka 164 o pow. 0,45 ha posiada kształt regularny trapezowy, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, na części działki torfowiska. Przy północnej granicy działki przebiega napowietrzana linia elektroenergetyczna WN. Działki znajdują się na terenie podmokłym, tereny zmeliorowane. Dojazd do działki nr 158 drogą wydzieloną geodezyjnie, nie urządzona w terenie, Działka nr 164 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, położonej: 78-200 Białogard, Żytelkowo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00046642/1. 

 

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 500,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto: 

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: