OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura, Zastępca Marcin Kolański - Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Smardze 28, gmina Trzcinica stanowiących własność dłużników opisanych jako działki zabudowane. Nieruchomości te posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KW KZ1E/00008330/0 oraz KZ1E/00056551/6

 

1. Nieruchomość oznaczona jako KZ1E/00008330/0 składająca się z dwóch działek nr 161/4 i 161/5 o łącznej powierzchni 0,0841 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym została oszacowana na kwotę 219 140,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 146 093,33 zł. Rękojmia stanowi kwotę 21 914,00 zł. 

2. Nieruchomość oznaczona jako KZ1E/00056551/6, w skład której wchodzi działka nr 161/3 i 161/6 zabudowana budynkiem zakładu stolarskiego o powierzchni 0,5189 ha została oszacowana na kwotę 215 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę 143 666,67 zł. Rękojmia stanowi kwotę 21 550,00 zł. 

 

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

 

Położenie: