OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW ZG1S/00016079/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia 

 

27 września 2019 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Parku  Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-użytkowym, położonej w miejscowości Skąpe, w gminie  Skąpe. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 355/4 o powierzchni 0,1665 ha.  Działka jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 28.03.2096 r. Wyceniana nieruchomość leży w centrum  wsi. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe  nieruchomość przeznaczona jak teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren wokół nieruchomość  płaski. Nieruchomość gruntowa ma możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej i  wodno-kanalizacyjnej. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem parterowym z poddaszem  użytkowym, nie podpiwniczony, wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 395,00 m2,  natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 510,00 m2. Fundamenty budynku betonowe. Ściany murowane.  Strop ognioodporny, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Brak tynków zewnętrznych. Posadzka  betonowa, częściowo wyłożona płytkami. Do budynku przynależą instalacje elektryczna,  wodno-kanalizacyjna i CO. Stan techniczny budynku jest przeciętny. Właścicielem nieruchomości  gruntowej jest Gmina Skąpe. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest (…). Dla  nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG1S/00016079/8

 

Suma oszacowania wynosi 263 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  197 775,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10  sumy oszacowania, tj. 26 370,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

49 1020 5402 0000 0602 0218 2160

najpóźniej w dniu  poprzedzającym przetarg

(winny być zaksięgowane na rachunku bankowym).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.    

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem

606 701 585, 666 369 822 lub 68 452 33 99.

 

Położenie: