OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura, Zastępca Komornika Marcin Kolański - Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

11 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Miechów-Ludwiczyn, gmina Perzów, stanowiących własność dłużnika posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KZ1E/00049844/5 wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KZ1E/00047153/0 oraz KZ1E/00047121/7. 

 

1. Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 18 objęty księgą wieczystą nr KZ1E/00049844/5 wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00047153/0 - położona w miejscowości Miechów-Ludwiczyn 9/18 gmina Perzów. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 75,7 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i piwnicy wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00047153/0

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 116 198,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 77 465,33 zł. Rękojmia stanowi kwotę 11 619,80 zł. 

 

2. Nieruchomość gruntowa, zabudowana obiektem garażowym o powierzchni 15,69 m2, działka nr 8/63, położona w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00047121/7. 

 

Licytacji podlega udział dłużnika wynoszący 165/2970, który oszacowany jest na kwotę 4 852,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 234,67 zł. Rękojmia stanowi kwotę 485,20 zł. 

 

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

 

Położenie: