OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

3 września 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się w Bydgoszczy ul. T. Rejtana 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 3 237 m2, położonej: 86-005 Białe Błota, nr działki 231/44, 231/45, 231/46 obręb: Kruszyn Krajeński, ul. Olszynowa stanowiącej drogę publiczną, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185565/5. 

 

Suma oszacowania wynosi 171 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 325,00 zł

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania 17 110,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA I/O Bydgoszcz 90 10201462 0000 7402 0022 4253

 

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 85-032 Bydgoszcz ul. T. Rejtana 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  

 

Położenie: