OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00040785/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

11 września 2019 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się:

 

-    o godz. 14:00 pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego o łącznej pow. użytkowej 99,70 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju, łazienki oraz antresoli mieszczącej dwa pokoje i przedpokój należącej do dłużnika: (…).

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 225 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 862,50 zł.

 

-    o godz. 14:30 pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego o łącznej pow. użytkowej 99,70 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju, łazienki oraz antresoli mieszczącej dwa pokoje i przedpokój należącej do dłużnika: (…).

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 225 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 862,50 zł;

 

położonej: 55-015 Radwanice, ul. Gwiaździsta 23A/1/4, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00040785/2.

Z własnością nieruchomości związany jest udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 1016/1 (am-1) o pow. 6 585 m2. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej przysługuje prawo do korzystania z naziemnego miejsca postojowego.

 

Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 515,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: