OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2019 r. o godzinie 14:30

 

w sali nr D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA     

 

nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 15, położonej przy ul. Józefitów 1 w Krakowie, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00099550/5.

Lokal składa się z 2 pokoi, ciemnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju i posiada powierzchnię użytkową 36,04 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 264 996,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania: 198 747,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 26 499,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: