OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski (tel. (85)  732 17 97) ogłasza, że dnia

 

13 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,  należącego do dłużnika: (…), położonym: 15-888 Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15/41, pozostającym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" (adres Spółdzielni: ul. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok), dla którego nie jest założona Księga Wieczysta ani zbiór dokumentów. 

Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 32,30 m2, położony jest na II piętrze XII-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wzniesionego w technologii tzw. "wielka płyta", do lokalu przynależy piwnica. Stan lokalu zły - do kapitalnego remontu. 

 

Suma oszacowania całego prawa do lokalu wynosi 94 755,00 zł. Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 47 377,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału i wynosi 35 533,13 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 737,75zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 11.09.2019r. na konto komornika: 

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60 1240 5211 1111 0000 4928 2692

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: