OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Dariusz Lidak Kancelaria Komornicza V w Słupsku ul. Prof. T. Kotarbińskiego 10, 76-200 Słupsk, tel. (59) 844 45 00 ogłasza, że dnia

 

3 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13 w Sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 76-200 Słupsk, Głobino, działki nr 194/3 - 194/11 tj. 9 działek gruntu oznaczonych nr 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9 i 194/10 - o pow. 0,1000 ha i działka nr 194/11- o pow. 0,1390 ha - objęte decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla potrzeb realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Uchwała Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 marca 2013 r., dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00100513/9 [NKW: SL1S/00100513/9]

 

Suma oszacowania wynosi 244 516,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 387,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 451,60 zł na konto Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 12 1020 4649 0000 7902 0149 9987, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: