OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

6 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 155 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój przy ul. Gagarina, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00015708/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184 500,00 zł (wraz z podatkiem VAT 23% od kwoty 150 000,00 zł netto).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 138 375,00 zł.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 3 183,00 m2, położona w dzielnicy Szeroka. Zgodnie z planem zabudowania położona w strefie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania w wysokości 18 450,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację  w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: