OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza, mający kancelarię w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 15/10 zawiadamia, że w dniu

 

24 września 2019 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Kielcach sala nr XXIV odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budyniem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 59,58 m2, oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 753/1, położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Biesak 131. 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KIELCE nr KI1L/00157014/3

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197 462,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 131 641,33 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 19 746,20 zł

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerami tel. (41) 362 02 97 lub 604 551 379.  

 

Położenie: