OBWIESZCZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Dagmara Bedla (tel. (41) 310 89 91 (-92, -93, -94)) ogłasza, że dnia  

 

27 sierpnia 2019 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44,  w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: 26-004 Czaplów, gm. Bieliny, stanowiącej działkę o nr ewid. 601 z obrębu 0004 wraz z zabudową, która stanowi budynek o charakterze użytkowym stanowiący odrębną nieruchomość, dla opisanej nieruchomości, dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KI1L/00019307/5].

 

Suma oszacowania wynosi: 380 629,00 zł (w tym wartość gruntu: 24 840,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 253 752,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 38 062,90 zł w gotówce lub na konto komornika sądowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: