OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza, mający kancelarię w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 15/10 zawiadamia, że w dniu

 

26 sierpnia 2019 r. o godz. 11:40

 

w Sądzie Rejonowym w Kielcach sala nr X odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 247/3 o powierzchni 4 900 m2, zlokalizowanej w Obicach, przy ul. Działkowej 2 w Gminie Morawica, powiat kielecki.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 126,10 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 44,03 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KIELCE o nr KI1L/00090673/2

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 408 312,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 272 208,00

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 40 831,20 zł

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerami tel. (41) 362 02 97 lub 604 551 379.  

 

Położenie: