OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała (tel. (75) 742 25 74 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 września 2019 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 58-420 Lubawka, Wodna 3, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00020898/6.

 

Suma oszacowania wynosi 25 150,00 zł w tym VAT 23%.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 766,66 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 515,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

Położenie: