OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-120 Pruszcz, Wałdowo 15A, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 20775 [NKW: BY1S/00020775/2].

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 195 o pow. 0,0500 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami niemieszkalnymi (gospodarczym i garażowym). Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 102 m2, zaś budynków niemieszkalnych – 54 oraz 19 m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 233.

 

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: