OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

24 września 2019 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntu nr 1863 o powierzchni 0,0788 ha (obręb: 0002), posiada dobry kształt, w formie zbliżonej do prostokąta, o wymiarach 19,5 m x 41,5 m. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem handlowym, niepodpiwniczonym, zrealizowanym w 2001 r. o pow. zabudowy 435,00 m2, pow. użytkowej 329,60 m2 i kubaturze 1 727 m2. Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem drewnianym, krytym blachodachówką. Fundamenty betonowe, stropy fundamentowe żelbetowe, tynki z płyt gipsowo-kartonowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne strukturalne, barwione. Posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Drzwi wejściowe z PCV. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., monitoringową. Niezabudowaną część działki stanowi urządzony parking, z betonowej kostki brukowej. Nieruchomość posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną (dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i sieci gazowej). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz przedmiotowy teren przewidziany jest jako teren budownictwa mieszkaniowego i usługowego;

położonej: 97-320 Wolbórz, ul. Warszawska 10,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00062193/7.

 

Suma oszacowania wynosi 733 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 489 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 370,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

30 1020 3916 2109 0000 2016 7117

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: