OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1K/00043678/7 (I Co 913/16)

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztofa Gronek Asesor Ewa Matuszczyk-Gwóźdź na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 214, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa położona przy ul. Grabskiego 14/29 w Kędzierzynie-Koźlu o p.u. 32,00 m2 wraz  z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 3,00 m2, Osiedle Azoty. Z lokalem związany jest udział w wysokości 159/10000 w nieruchomości wspólnej.

Nieruchomość lokalowa  ma  założoną księgę wieczystą KW nr OP1K/00043678/7, zaś nieruchomość gruntowa KW nr OP1K/00039771/8. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału, tj. 6 800,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 28.08.2019 r. o godz. 14:10.

 

Położenie: