OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że w dniu

 

27 września 2019 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 514,60 m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 22,13 m2 położona w Strzelinie przy ul. Szybalskiego 4 w granicach działki gruntu oznaczonej nr 7/1 (AM-38) o powierzchni 2 008 m2, obręb 0001 Strzelin, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, będąca w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089 r. Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WR1T/00027856/8.

 

Suma oszacowania wynosi 111 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 133,33. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 120,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: