OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - Komornik Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

18 września 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 200, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiącej: nieruchomość składającą się z działek o nr: 661/3, 661/6; pow: 1 809,00 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym: Centrum, w miejscowości Dzierżoniów wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, przeznaczonym na cele mieszkalne. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 29 kwietnia 2090 r. oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, przeznaczony na cele mieszkalne. Działka o nr 661/3 w części utwardzona jest szutrem, zabudowana w większej części budynkiem o funkcji administracyjnej – budynek z pięcioma nadziemnymi kondygnacjami, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie wolnostojącej, pokryty dachem wielopołaciowym. Charakteryzuje się rozczłonkowaną bryłą w kształcie litery „L” – oraz budynkami gospodarczymi – rozpoczęta i nie zakończona budowa. Działka o nr 661/6 nieutwardzona i niezabudowana, ponadto nie jest zagospodarowana i pełni funkcję pomocniczą: małe podwórze umożliwiające wjazd samochodami na teren nieruchomości od strony południowej w celu obsługi budynków: administracyjnego i gospodarczych, położonej: 58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 4, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00015115/9. Nieruchomość obciążona jest umową najmu z dnia 1 grudnia 2013 r., zawartą na okres 10 lat, tj. do 30 listopada 2023 r.

 

Suma oszacowania wynosi: 568 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 379 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 56 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00.

 

Położenie: