OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1M/00021082/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Arkadiusz Wajnor na podstawie art. 953 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie przy ul. Franciszkańskiej 4, w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 62-050 Mosina, ul. Krasickiego 1, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr PO1M/00021082/2.

 

Licytowana nieruchomość posiada łączną powierzchnię 0,6674 ha. Składa się z jednej działki gruntu o nr ew. 2710/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowym oraz zespołem budynków o funkcji handlowo-usługowej z zapleczem socjalno-biurowo-magazynowym. Na części nieruchomości znajduje się brukowany parking samochodowy. Nieruchomość ma dostęp do przebiegających w ciągu drogi dojazdowej sieci uzbrojenia technicznego: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Budynek mieszkalny: jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty stropodachem. Stan techniczny budynku określono jako bardzo dobry, nie wykazujący istotnego zużycia technicznego. Wnętrza pomieszczeń wykończone zostały przy użyciu dobrej jakości materiałów. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 322,1 m2 (mieszkalna) + 28,4 m2 (powierzchnia techniczna - kotłownia i pomieszczenie składu opału).

 

Budynek garażowy: parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony na tyłach budynku mieszkalnego, wykonany w technologii murowanej, przykryty stropodachem jednospadowym. Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 58,4 m2.

 

Budynki o funkcji handlowo-biurowej z zapleczem: zespół trzech budynków połączonych ze sobą i stanowiących funkcjonalną oraz gospodarczą całość. Budynki parterowe, podpiwniczone, wzniesione w technologii murowanej. Zabudowa utrzymana w dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz. Powierzchnia użytkowa zespołu budynków wynosi: 394,9 m2 w tym:

a) powierzchnia biurowa z zapleczem socjalnym - 152,4 m2,

b) powierzchnia handlowo-usługowa - 91,2 m2,

c) powierzchnia magazynowa (podpiwniczenie) - 42,2 m2.

d) powierzchnia techniczna (kotłownia i bunkry na opał) - 109,1 m2.

 

Wiata magazynowa: wykonana w konstrukcji stalowej, z dachem pokrytym blachą trapezową i ścianą osłonową częściowo murowaną, częściowo pokrytą blachą trapezową, o powierzchni zabudowy około 92 m2. Powierzchnia pod wiatą jest oświetlana elektrycznie.

 

Budynek o funkcji handlowo-usługowej z zapleczem (market spożywczy z lokalami usługowymi): budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii szkieletowej, stalowej, przykryty stropodachem dwuspadowym. Budynek utrzymany w bardzo dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz, typowym dla współczesnych budynków handlowo-usługowych. Powierzchnia zabudowy wynosi: 1 150 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi: 1 063,26 m2, w tym:

a) powierzchnia marketu spożywczego z zapleczem - 765,96 m2,

b) powierzchnia handlowo-usługowa (lokale handlowo-usługowe) - 297,3 m2.

 

Na części przedmiotowej nieruchomości (części handlowo-usługowej - market spożywczy) zawarta jest umowa dzierżawy (na czas oznaczony do lipca 2021 r.). Na części handlowo-biurowej przedmiotowej nieruchomości zawarta jest druga umowa dzierżawy (na czas nieoznaczony). W obu przypadkach zmiana właściciela nieruchomości (będąca wynikiem sprzedaży egzekucyjnej) powoduje, że nowy właściciel wstępuje w prawa i obowiązki właściciela dotychczasowego i zgodnie z treścią art. 1002 Kpc może taką umowę wypowiedzieć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje okresu krótszego.

 

Suma oszacowania wynosi 6 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 080 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 612 100,00 zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu

38 1020 4027 0000 1702 1320 9251

podając swoje imię i nazwisko lub nazwę wraz z dopiskiem „Rękojmia licytacja Km 2368/17”. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Kontakt z kancelarią pod nr tel. (61) 281 74 99, www.komornik-srem-mosina.pl

 

 

 

Położenie: