OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski Z-ca Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

25 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 47,00 m2, w tym: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą oraz z udziałem 118/10000 w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym działki nr 378/1 zw. z KW LE1U/00010370/1 o pow. 1 841 m2; położony na II – piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym.

Położonego: 59-300 Lubin, ul. Szkolna 15/10, Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00066650/5 [NKW: LE1U/00066650/5].

 

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 100,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: