OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

16 września 2019 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) 3/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…).

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 300,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

18 1020 3916 2109 0000 2007 7414

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2) 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…).

Suma oszacowania wynosi 34 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 430,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

72 1020 3916 2109 0000 2012 2517

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Stanowiącej: lokal stanowiący odrębną nieruchomość (lokal mieszkalny) nr 66, o łącznej powierzchni użytkowej 45,65 m2, oraz udział 4565/365200 w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego oraz prawa wieczystego użytkowania działki ozn. nr 18/11. Jest to lokal typu M-3 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, holl), usytuowany na drugim piętrze, VII klatka, z oknami wychodzącymi na stronę wschodnią i zachodnią. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą i gazową;

położonej: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Kostromska 57,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00087513/8.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: