OGŁOSZENIE O LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

11 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sadu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o pow. 35,60 m2; położonego: 78-400 Szczecinek, Spółdzielcza 9A/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku, stanowiącego własność (…).

 

Suma oszacowania wynosi 109 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 125,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 950,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: