OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Paweł Dębski ogłasza, że dnia

 

9 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa Władysława 17 w sali nr 4a, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z: jeden pokój, kuchnia, dwa korytarze, łazienka, przedpokój, dwie komórki, o powierzchni 61,58 m2, udział w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu i prawie własności części wspólnych budynku w wys. 5986/166230;

położonej: 76-015 Manowo, Bonin 8/3,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 106432 [NKW: KO1K/00106432/4].

 

Suma oszacowania wynosi 129 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 980,00 zł w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: